انواع اينورتر خورشيدي موجود در بازار ايران

اينورترهاي خورشيدي در توان هاي مختلف توليد و قابل استفاده ميباشند. انواع مختلف اينورتر خورشيدي با برندهاي مختلف در ايران موجود است

انواع اينورتر خورشيدي

انواع اينورتر خورشيدي موجود در بازار ايران

در بازار ايران ميتوان انواع مختلف اينورتر خورشيدي را استفاده نمود كه از برندهاي اروپايي SMA و فرينيوس و ABB گرفته تا برندهاي چيني گرووات (Growatt) و كارسپا (Carspa) و تعدادي از برندهاي ديگر…

اما با توجه به نوسانات و تغييرات گسترده نرخ ارز در ايران و همچنين تحريم هاي اعمالي، كمپاني هاي معروف تمايل كمتري به ادامه همكاري با شركت هاي ايراني و ارائه خدمات و فروش دارند. به همين علت با كمبود شديد تجهيزات خورشيدي در ايران مواجه هستيم و استفاده از اينورترهاي خورشيدي موجود در بازار با هر سطح كيفي ضرورت مييابد. جهت خريد انواع اينورتر خورشيدي موجود در بازار ايران ميتوانيد با كارشناسان تهران اتومات در ارتباط باشيد

🆔 @tehranautomat
📲۰۹۱۲۰۲۴۲۴۵۰مهندس بناليان
☎۰۲۱۴۴۰۶۲۰۲۶