تاثير افزايش قيمت ارز بر محصولات سيستم هاي خورشيدي

از آنجا كه تقريبا همه محصولات خورشيدي بصورت مستقيم يا غير مستقيم وارد ميشوند، تغييرات نرخ ارز قطعا بر قيمت آنها تاثير خواهد داشت

تاثير افزايش قيمت ارز بر سيستم هاي خورشيدي

تاثير افزايش قيمت ارز بر محصولات سيستم هاي خورشيدي

محصولات خورشيدي و سيستم هاي خورشيدي در دسته كالاهاي وارداتي قرار ميگيرند. حتي تعدادي از شركت هاي توليدكننده پنل هاي خورشيدي در داخل ايران نيز بصورت غير مستقيم از مواد اوليه وارداتي استفاده ميكنند. به همين دليل تغييرات نرخ ارز تاثير مستقيمي بر قيمت تجهيزات و محصولات خورشيدي دارد.

در اين ميان باتري خورشيدي تنها تجهيزي است كه ميتوان توليدات مشابه ايراني آن را در اختيار داشت اما شركت هاي توليدكننده اين محصول نيز سعي در فروش با قيمت بالا دارند!

با توجه به افزايش قابل توجه نرخ ارز هنگام محسابات مربوط به سيستم هاي خورشيدي بهتر است از قيمت روز تجهيزات اطلاع و سپس اقدام به انجام محاسبات مربوطه نمود. جهت آگاهي از قيمت انواع محصولات خورشيدي و دريافت ليست قيمت جديد ميتوانيد با كارشناسان تهران اتومات در ارتباط باشيد

🆔 @tehranautomat
📲۰۹۱۲۰۲۴۲۴۵۰مهندس بناليان
☎۰۲۱۴۴۰۶۲۰۲۶