تشخیص واقعی بودن توان اینورتر خورشيدي

طبق استانداردهای جهانی، معیار خوب برای تشخیص واقعی بودن توان یک اینورتر، روشن کردن لامپ رشته ای توسط اینورتر به میزان توان اینورتر با نور استاندارد، برای مدت طولانی و بدون داغ شدن است

تشخیص توان واقعی اینورتر

توان واقعی اینورتر

میتوان طبق توان درج شده بر روی اینورتر، لامپ معمولی (رشته ای) به آن متصل نمود (به عنوان مثال اگر بر روی اینورتر توان ۲۰۰وات درج شده است، ۲عدد لامپ رشته ای ۱۰۰وات) در صورتی که اینورتر بتواند این لامپ ها را تا ساعت ها، بدون داغ کردن و افت توان روشن نگه دارد، میتوان گفت اینورتر دارای توان واقعی است
در اینورترهایی که توان Real ندارند و اصطلاحا به توان آن ها توان نامی اطلاق میشود، اینورتر پس از اتصال لامپ رشته ای به دلیل داغ شدن زیاد، خاموش می شود و حتی در زمان روشن بودن هم، نور لامپ ها بسیار کم خواهد بود
برای مثال اگر به یک اینورتر ۲۰۰وات که توان واقعی ندارد ۲عدد لامپ رشته ای ۱۰۰وات متصل کنیم در مدت زمان خیلی کوتاه داغ شده و خاموش میشود. در اینورترهای فاقد توان واقعی بازدهی ملاک نیست و صرفا یک عنوان تبلیغاتی خواهد بود زیرا داغ شدن، بازدهی را به شدت کاهش خواهد داد

🆔 @tehranautomat
📲۰۹۱۲۰۲۴۲۴۵۰مهندس بناليان
☎۰۲۱۴۴۰۶۲۰۲۶