معرفي اينورتر خورشيدي موجود در بازار ايران

اينورترهاي خورشيدي موجود در بازار ايران كدام است؟ نحوه ثبت سفارش اينورترهاي خورشيدي چگونه است؟

معرفي اينورتر خورشيدي

معرفي اينورتر خورشيدي موجود در بازار ايران

اينورترهاي خورشيدي موجود در بازار ايران تنوع زيادي دارندو انواع اينورتر خورشيدي چيني و اروپايي همانند SMA و ABB و… براحتي در دسترس است، اما قيمت آنها تفاوت زيادي با هم  دارد.

اينورتر خورشيدي در حالت كلي در دو نوع شبه سينوسي و تمام سينوسي قابل استفاده ميباشد كه با توجه به نوع كاربرد و همچنين قيمت آن ميتوان انتخاب كرده و سيستم مورد استفاده قرار داد.

🆔 @tehranautomat
📲۰۹۱۲۰۲۴۲۴۵۰مهندس بناليان
☎۰۲۱۴۴۰۶۲۰۲۶