نحوه کار شارژکنترلر نوع mppt در سیستم سولار

واژه MPPT در سیستم سولار چیست و چرا استفاده می شود؟

نحوه کار شارژکنترلر نوع mppt

نحوه کار شارژکنترلر نوع mppt در سیستم سولار

در ساعات مختلف روز و شرایط مختلف کاری پنل های خورشیدی، این پنل‌ها، توان لحظه‌ای مشخصی دارند که عبارت است از ولتاژ پنل‌ها ضربدر جریان تولیدی آن ها. در صورتی که ولتاژ را بر جریان تقسیم کنیم، مقاومت داخلی پنل‌ها در آن لحظه و به ازاء مقدار مشخص تابش خورشید بدست می‌آید. طبق قانون های مداری، برای انتقال حداکثر توان به بار باید مقاومت بار با مقاومت سایر قسمت‌های مدار برابر باشد (RL=Rth). به دلیل اینکه آفتاب در طول روز حرکت می‌کند، شدت تابش متغیر بوده و مقدار جریان دهی و ولتاژ پنل‌ها نیز متغیر خواهد بود. در اینجا سیستم mppt وارد عمل شده و با تنظیم و برابر کردن مقاومت داخلی پنل ها با مقاومت بار، باعث می‌شود که در طول روز حداکثر توان به بار منتقل گردد. چون مقاومت بار ثابت است و تغییر ندارد (مثلاً یک لامپ روشنایی) لذا mppt با تغییر دادن مقدار ولتاژ و جریان پنل‌ها، تطبیق امپدانس را بر عهده میگیرد. روشن است که اگر مقاومت بار تغییر داشته باشد (مثلاً یک لامپ روشنایی و یک شارژر موبایل)، در اینصورت نیز مقادیر جریان و ولتاژ پنل‌ها توسط mppt تنظیم میگردد.